HABERLER

ENGELLİ HAKLARI ve İZLEME GRUBU PROJESİ

Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi hayata geçiyor.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi hayata geçiyor. Sabancı Vakfı Toplumsal Hibe Geliştirme Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, ülkemizde yaşayan engellilerin, erişim, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık alanlarında tanınan haklardan ne derece faydalanabildiği, yaşanan sorunların sebepleri yapılacak izleme çalışmaları kapsamında tespit edilecek. Projenin ilerleyen aşamalarında bu tespitlerden yola çıkarılarak hazırlanacak yayın, kamuoyunun değerlendirmesine sunulacak ve ayrıca hazırlanan raporlar, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara verilecek

Proje çalışmalarının her aşamasında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden engellilik üzerine faaliyet gösteren STK’ların aktif katılımı bekleniyor. Bu bağlamda hazırlanacak raporlar, projeye katılması öngörülen asgari 15 STK’nın katılımıyla hazırlanacak.

Proje kapsamında, yapılacak raporların, özellikle hükümetin engelli politikalarına yön vermeyi, oluşturulacak politikalara doğru ve yapıcı öneriler içermesi hedeflenecek. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne yapılacak raporlamalarda ise, ülkemizin bağlı bulunduğu bu uluslararası kuruluşların Türkiye’nin engelli politikaları konusunda alacağı tavsiye kararlarının yapıcı ve çözüm odaklı olmasına yardımcı olması hedefleniyor.

15 Temmuz 2013’te başlayan Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, Sabancı Vakfı desteği ile 1 yıl sürecek ancak izleme çalışmalarının proje bittikten sonra da devam etmesi raporlamaların düzenli bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !