HABERLER

İZLEME RAPORLARI

İzleme ve raporlama neden önemlidir ?

Ülkeler, gerek kendi iç hukuklarında ve gerekse de taraf oldukları uluslar arası sözleşmelere taraf olarak (iç hukuklarının bir parçası haline getirerek) yasalar çıkarmaktadırlar. Ancak, yasaların çıkarılması, hakların kazanılması açısından tek başına yeterli olmamaktadır. Yasaların çıkarılması kadar önemli bir diğer unsur da, çıkarılan yasaların uygulamada hayata geçmesidir.

İşte bu durum, yasaların getirdiği haklardan faydalanması muhtemel olan sosyal grupların, bu grupların haklarının kazanımı yönünde faaliyet gösteren STK’ların yapacakları izleme değerlendirme çalışmalarını önemli kılmaktadır. Özellikle STK’lar, yasaların ne derece hayata geçtiği, yaşanan hak ihlal ve meğduriyelterini tespit ederek, (meclis, hükümet, bakanlıklar vb) karar verici mekanizmalara raporlamalar yaparak yaşanan sorunların çözümünde, geliştirilen politikaların şekillenmesinde etki sahibi olurlar.

Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, yukarıda kısaca özetlediğimiz hususlar kapsamında ülkemizde önemli ekonomik ve sosyal olumsuzluklar içerisinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin sorunlarının çözümü için yapılan yasal düzenlemelerin etkilerini ölçmesi, olumsuzlukların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir ihtiyaca cevap verme hedefindedir.

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !