TOHAD

TOHAD

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelli bireyler başta olmak üzere çocuk, kadın, yaşlı, süreğen hastalar vb. dezavantajlı grupların, ekonomik-sosyal alanda yaşadıkları dezavantajların asgari düzeye inebilmesi, haklar düzeyinde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi konularında çalışmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, faaliyetlerini bu kapsamda yukarıda sayılan sosyal grupların temel hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla kullanabilmelerine yönelik savunuculuk çalışmaları yapmakta, panel, sempozyum, seminer, atölye çalışmaları vb. etkinlikler düzenlemekte, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmaktadır.

Dernek, bu kapsamda söz konusu sosyal gruplara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de yürütmektedir. Dernek üyeleri konularında uzman akademisyenler, iletişim uzmanları, hukukçular, hekimler vb. çeşitli meslek gruplarından kişiler ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.

TOHAD bu projenin yürütücüsüdür.

Engelli bireyler eşitlik ve eşit yararlanmayı talep ediyor : Toplumumuzda engelli bireylere acıma ve merhamet duygularıyla bakıldığı bir gerçek. Hak temelli bakış açısıyla sorunlar ele alınmalı ve gerekli idari ya da hukuki başvuruların yapılması için çaba sarf etmeliyiz.

hak ihlallerini bildirin !