PROJE HAKKINDA

PROJE HAKKINDA

Proje hedef ve faaliyetlerimiz

Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış, Engellilik üzerine doğrudan ya da dolaylı faaliyet gösteren STK'ların katılımıyla yürütülecek bir projedir.

Proje, (başta çoklu dezavantajlı yaşayan olmak üzere) engellilerin; Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiğinin ölçülerek-izleneceği , Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların, izleme çalışmalarına dahil olacağı bir çalışma programına sahiptir. Yapaılacka bu çalışmalar sırasında , tespitler doğrultusunda oluşturulacak raporlar, Birlleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB)’nin ilgili lomisyon ve komitelerine, engellilik üzerine faaliyet gösteren uluslarararası STK’lara, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu başta olmak üzere ilgili Komisyonlara, Aile ve sosyal Politikalar bakanlığı,Sağlık bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklara sunulacaktır.

Uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında yapılan raporlamalar, ülkelerin politikaları üzerinde ciddi etki yaratan, STK'lar ile karar vericilerin işbirliğiyle çözüm süreçlerini doğuran bir yöntem haline gelmiştir. Bu olgu, projenin çıkış noktasını oluşturmuştur.

Projede raporlama çalışmalarının dışında ve paralelelinde, kamusal duyarlılık yaratma, çözüm önerileri üretme ve önerilerin hayata geçirilmesi için idari girişim ve lobi faaliyetleri de öngörülmektedir.

 

Projenin aşamaları ve içerdiği faaliyetler şunlar olacaktır.

 

 • Mevcut / güncel durumunu tespit edilmesi için izleme çalışmaları :
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi edinme başvurularını,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli bireylere verdikleri hizmetler, pozitif ayrımcılık uygulamaları vb olumlu tasarruflarının istatistiki verilerini,
  • Medya izleme çalışmalarını,
  • Web sayfasına yapılan kişisel bildirimler,
  • Mevzuat taraması sonuçlarını içerecektir.
 • Engellilerin proje konusu haklara erişimine dair araştırma yayını çıkarılacaktır.
 • İzleme verileri ve araştırma yayınından elde edilen verilerle Ulusal ve Uluslararası kurumlara raporlama yapılması,
  • Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TBMM vb ulusal kurumlara,
  • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında BM, AB vb uluslararası kuruluşlara raporlamalar yapılacaktır,
 • Kamusal farkındalık artırılması için STK’lar tarafından idari girişimler yapılması ve lobi faaliyetleri,

hak ihlallerini bildirin !